HAKKIMIZDA

Levin, mimarlık, mühendislik ve aydınlatma hizmetleri kapsamında kavramsal tasarımdan başlayarak uygulama proje detaylarının üretilmesine kadar mimarlık, mühendislik, danışmanlık, uygulama ve aydınlatma hizmetleri verir. Mimarlık hizmetleri kapsamında BIM (Yapı Bilgi Sistemi) uygulamalarından faydalanarak teknolojik ve kapsamlı çözümler sunar. Tasarım, modelleme, inşaat dökümantasyonu ve süreç planlama konularında uluslararası kalite standartlarında üretimi hedeflemektedir. Aydınlatma hizmetleri kapsamında ise iç ve dış mekan aydınlatma çözümleri, aydınlatma simülasyonları, aydınlatma ürünlerinin seçilmesi ve üretilmesi konusunda uzman kadrosuyla hizmet sunar. Özellikle mevcut aydınlatma sistemlerinin LED dönüşümleri ve amortisman raporlarıyla işverenlerine ölçülebilir karlılık oluşturur. Armatür tasarımı ve uygulamalarıyla ideal aydınlık seviyelerinde mekanların oluşturulmasını amaçlar.

Araştırmacı

Güncel malzemeleri ve teknolojileri takip ederek modern tasarım ve üretim araçlarını kullanır. 

İş Gücü

Çalışanların beceri, yetenek ve deneyimlerinden doğru faydalanır.

Güçlü İletişim

Teknolojik ve entegre proje iletişim araçlarını kullanarak süreçlerden işvereni ve disiplinleri haberdar eder.

Üretim Arttırımı

İhtiyaç duyulan iş gücüne göre arttırılabilir kapasite ve partnerlik modeli sunar.

Akıllı Süreçler

Akıllı üretim süreçlerinin kullanımıyla, hızlandırılmış ve entegre süreçler sağlar.

Verimlilik

Tekrar işler, çakışmalar ve yanlış bilgi kaynaklı iş gücü kaybını engeller

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)

BIM Projeleri

Levin, bütünleşik proje süreçleri için BIM modeli kullanmaktadır. BIM, yeni nesil tasarım, inşa, proje ve tesis yönetimi yaklaşımıdır. En basit tanımıyla BIM, akıllı 3D modeller yaratılması ve kullanılmasını içeren bir bina tasarlama, inşa etme ve işletme yöntemidir. Geleneksel 2D çizimlerle kıyaslandığında bu modeller tüm proje ortaklarının proje hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlar, böylece çok daha iyi ve öngörülebilir bina sonuçlarına ulaşılabilir.

BIM Sayesinde

BIM sayesinde: - Tasarım aşamasından başlayarak tüm tarafların dahil olduğu tam bir koordinasyon sağlanır. - 3 boyutlu arayüzüyle sanal bina modeli oluşturulmasını sağlar - Bilgi eksikliklerinden dolayı hata ve zamanlama maliyetleri düşer. - Eşzamanlı bilgi alışverişi sağlanır. - Azalan maliyetler ve kısalan teslim süreleriyle rekabet gücünü arttırır. - Proje süreçlerindeki finansal akış kontrol altında tutulur. - Tekrar iş yapılması ihtimalini ve belgedeki hata riskini azaltır.

BIM Kimin İçin?

BIM, sadece mimar ve ya mühendislik disiplinleri için avantaj sağlamaz. Aynı zamanda mal sahibi, üretici, müşavir, işletmeci ve tüm inşaat sektörü taşeronları için hayati bilgileri barındırır. Tüm bu grupların eş zamanlı olarak birbiriyle entegre çalışmalarını sağlar.

TÜM PROJELERİ GÖSTER